Strömsholm 170617 - Svensk Galopp
Prisutdelning i Familjen Perssons Minneslöpning
Strömsholm 170617
Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp

Prisutdelning i Familjen Perssons Minneslöpning
Strömsholm 170617
Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp