Jägersro 170412 - Svensk Galopp
Razello i vinnarcirkeln
Jägersro 170412
Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp

Razello i vinnarcirkeln
Jägersro 170412
Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp