Bro Park 170802 - Svensk Galopp
Heros Kalejs vinner med Per-Anders Gråberg
Bro Park 170802
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp

Heros Kalejs vinner med Per-Anders Gråberg
Bro Park 170802
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp