Bro Park 170802 - Svensk Galopp
Heros Kalejs i vinnarcirkeln 
Bro Park 170802
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp

Heros Kalejs i vinnarcirkeln
Bro Park 170802
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp