Bro Park 170724 - Svensk Galopp
El Abandonado i vinnarcirkeln 
Bro Park 170724
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp

El Abandonado i vinnarcirkeln
Bro Park 170724
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp