Bro Park 170704 - Svensk Galopp
De kvinnliga Fegentri-ryttarna inför start
Bro Park 170704
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp

De kvinnliga Fegentri-ryttarna inför start
Bro Park 170704
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp