Bro Park 170619 - Svensk Galopp
Frostman och Andreas Tapia Dalbark tillsammans med Nils Otto Bernerup och Peter Jardby
Bro Park 170619 
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp

Frostman och Andreas Tapia Dalbark tillsammans med Nils Otto Bernerup och Peter Jardby
Bro Park 170619
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp