Bro Park 170619 - Svensk Galopp
Sovell i vinnarcirkeln 
Bro Park 170619 
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp

Sovell i vinnarcirkeln
Bro Park 170619
Foto: Elina Björklund / Svensk Galopp